Kapat
Anasayfa 457 0

C Programlama (2)

Merhaba arkadaşlar serimizin ikincisi ile devam ediyoruz.
Öncelikle geçen dersimizi hatırlatmak adına kısa bir örnekle başlamak istiyorum;
Eğer Devc++ kullanıyorsak Program menülerinden, File -> New-> Source File yaparak yeni bir kaynak dosyası açın. ( Ctrl + N ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. ) Aşağıdaki kodu deneme amacıyla, açtığınız dosyaya yazın:

#include<stdio.h>
int main( void )
{
   // Hello World yazar.
   printf( "Hello World" );
   // Sizden herhangi bir giriş bekler.
   // Böylece program çalışıp, kapanmaz.
   getchar( );
   return 0;
}
File -> Save As sekmesiyle, yazdığınız dosyayı kaydedin. ( Ctrl + S ile de kaydedebilirsiniz. ) Dosyanın adını verdikten sonra sonuna .c yazın. Örneğin deneme.c gibi...
Execute -> Compile sekmesine tıklayın. ( Kısayol olarak Ctrl + F9'u kullanabilirsiniz. ) Artık programınız derlendi ve çalışmaya hazır. Execute -> Run ile programınızı çalıştırın. ( Ctrl + F10'u da deneyebilirsiniz. ) Ekrana "Hello World" yazacaktır.
Eğer yazdığınız kodu tek seferde derleyip, çalıştırmak isterseniz, Execute -> Compile & Run yolunu izleyin. ( Bu işlemin kısayol tuşu, F9'dur. )
Yazdığınız kodu nereye kaydederseniz, orada sonu .exe ile biten çalıştırılabilir program dosyası oluşacaktır. Örneğin C:\Belgelerim klasörüne deneme.c şeklinde bir dosya kaydedip, F9'a bastığınızda, deneme.c'nin bulunduğu klasörde deneme.exe diye bir dosya oluşur. Oluşan bu dosyayı istediğiniz yere taşıyabilir, dilediğiniz gibi çalıştırabilirsiniz.
C Kodlarının Temel Özellikleri
Bir C programı aşağıda verilen özellikleri mutlaka taşımalıdır.
 Yazılımda kullanılacak olan her fonksiyon için ilgili başlık dosyası programın başına ileve
edilmedlidir.
 Her C programı main() fonksiyonunu içermelidir.
 Program içinde kullanılacak olan değişkenler ve sabitler mutlaka tanımlanmalıdır.
 Satırın sonuna ; işareti konmalıdır.
 Her bloğun ve fonksiyonun başlangıcı ve bitişi sırasıyla { ve } sembolleridir.
 C dilinde yazılan kodlarda küçük-büyük harf ayrımı vardır (case sensitive).
Örneğin A ile a derleyici tarafından farklı değerlendirilir.
 Açıklama operatörü /* */ sembolleridir.
Veri Tipleri, Değişkenler ve Sabitler
Veri Tipleri
Veri tipi (data type) program içinde kullanılacak değişken, sabit, fonksiyon isimleri gibi
tanımlayıcıların tipini, yani bellekte ayrılacak bölgenin büyüklüğünü, belirlemek için kullanılır. Bir
programcı, bir programlama dilinde ilk olarak öğrenmesi gereken, o dile ait veri tipleridir. Çünkü
bu, programcının kullanacağı değişkenlerin ve sabitlerin sınırlarını belirler. C programlama dilinde
dört tane temel veri tipi bulunmaktadır. Bunlar:
char
int
float
double
Fakat bazı özel niteleyiciler vardır ki bunlar yukarıdaki temel tiplerin önüne gelerek onların
türevlerini oluşturur. Bunlar:
short
long
unsigned
Bu niteleyiciler sayesinde değişkenin bellekte kaplayacağı alan isteğe göre değiştirilebilir. Kısa
(short), uzun (long), ve normal (int) tamsayı arasında yalnızca uzunluk farkı vardır. Eğer normal
tamsayı 32 bit (4 bayt) ise uzun tamsayı 64 bit (8 bayt) uzunluğunda ve kısa tamsayı 16 biti (2
bayt) geçmeyecek uzunluktadır. İşaretsiz (unsigned) ön eki kullanıldığı taktirde, veri tipi ile
saklanacak değerin sıfır ve sıfırdan büyük olması sağlanır. İşaretli ve işaretsiz verilerin bellekteki
uzunlukları aynıdır. Fakat, işaretsiz tipindeki verilerin üst limiti, işaretlinin iki katıdır.
NOT
Kısa ve uzun tamsayı tutacak tanımlayıcılar için int anahtar
kelimesinin yazılmasına gerek yoktur.
short s; /* short int s; anlamında / long k; / long int k; anlamında */
Bir C programı içerisinde, veri tiplerinin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir.
İlgi cekici olan, bu alanların derleyiciye ve işletim sistemine bağlı olarak değişiklik göstermesidir.
Aşağıdaki programda, sizeof operatörü kullanılarak, veri tiplerinin bellek uzunlularının nasıl ekrana
yazdırılacağı gösterilmiştir. Programın çıktısı, farklı derleyiciler ve işletim sisteminde
denendiğinde bu durum daha iyi anlaşılır. Lütfen inceleyelim.

Değişkenler
Değişkenler bilgisayarın geçici belleğinde bilginin saklandığı gözlere verilen sembolik adlardır. Bir
C programında, bir değişken tanımlandığında bu değişken için bellekte bir yer ayrılır. Her
değişkenin tuttuğu değerin nasıl bir veri olduğunu gösteren (önceki bölümde anlatılan) bir veri tipi
vardır.
C programlama dilinde, değişkenler ve sabitler programın başında bulunmalıdır. Bazı
uygulamalarda değişkenin bir başlangıç değerinin olması istenir. Böyle durumlarda değişken
bildirilirken başlangıç değeri verilebilir. Örneğin:
char isim=’X’, z; /* değer atamak zorunlu değil */
int sayi=0, n;
float toplam=0.0, sonuc=22.14;

Değişken isimleri verirken bazı kurallara uymak zorunludur. Bunlar:
 Değişken adları en fazla 32 karakterden oluşabilir. 32 karakterden uzun değişken adları ilk
32 karakteri değerlendirilir. Geriye kalan karakterler işleme tabi tutulmaz.
Değişken adları ingiliz alfabesinde bulunan karakterler (A-Z) veya (a-z) yada rakamlar (0-9)
ile yazılmalıdır. Türkçe karakterler, özel karakter veya boşluk karakteri kullanılamaz.
 Değişken adları herhangi bir rakam ile başlayamaz. Ilk karakter bir harf olamalıdır.
Sonrakiler rakamlardan oluşabilir.
 Aşağıda verilen kelimeler ANSI C ‘nin anahtar kelimeleridir (key words) ve değişken ismi olarak kullanılamaz.
Sabitler
Sabit bildirimi, başlangıç değeri verilen değişken bildirimi gibi yapılır. Ancak, veri tipinin
önüne const anahtar sözcüğü konmalıdır. Örneğin:
const float PI = 3.142857;
const double NOT= 12345.8596235489;
const int EOF= -1;
const char[] = “devam etmek için bir tuşa basın…”;
gibi sabit bildirimleri geçerli olup bunların içerikleri program boyunca değiştirilemez. Yalnızca
kullanılabilir. Genellikle, sabit olarak bildirilen değişken isimleri büyük harflerle, diğer değişken
isimlerinin ise küçük harflerle yazılması (gösterilmesi) C programcıları tarafından geleneksel hale
gelmiştir.
Birçok C programında sabitler #define önişlemci komutu ile de tanımlandığını görebilirsiniz. Bu komutla sabit bildirimi, bir program parçasına ve makro fonksiyon tanımlaması yapılabilir. Bir
program geliştirilirken simgesel sabitlerin kullanılması programın okunurluğunu arttırır ve bazen gerekli de olabilir.


[Toplam: 3   Ortalama: 5/5]
Avatar

Aleyna Çelik {Aleyna Çelik}

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği(3/5)