Kapat
Anasayfa 494 0

C programlama (3)

Merhaba Arkadaşlar serimizin üçüncüsü ile devam ediyoruz….

Rakamsal Bilgiler
C programlama dili içinde tanımlanabilecek sabit rakamlar rakamsal bilgi (literal) olarak
adlandırılır. Her veri tipi kendi rakamsal bilgisine sahiptir. Bu bilgiler, kaynak kod içerisinde, özel
değerleri ifade eder. Örneğin aşağıdaki atama işleminde 25 ve 17.2 sayıları gibi:
i = 25; /* 25, int tipinde bir rakamsal bilgidir /
r = 17.2; / 17.2, double tipinde bir rakamsal bilgidir /

C dilinde bütün tamsayı sabitler varsayılan (default) olarak int tipinde, gerçel sayı sabitler varsayılan olarak double tipindedir. Ancak sabitleri gösteren rakamların sonuna eklenecek U (veya u), L (veya l) ve F (veya f) harfleri ile bu durum değiştirilebilir. Bu yüzden, aşağıdaki atamalar aynı anlamda değildir.
i = 25; / int rakam /
i = 25U; / unsigned int rakam /
i = 25L; / long int rakam /
i = 25UL; / unsigned long rakam /
i = 25L; / long int rakam /
r = 17.2; / double rakam /
r = 17.2L; / long double rakam /
r = 17.2F; / float rakam /
Tamsayı (int) rakamsal bilgiler, 8 (oktal) ve 16 (hexadesimal) sayı tabanında da gösterilebilir. Bunun için sabit rakamın başına, 8 tabanı için 0 (sıfır) ve 16 tabanını için 0x sembolleri eklenir. 16’lık sistemdeki hafler büyük (A, B, C, D, E ve F) veya küçük (a, b, c ,d, e ve f) olabilir. Buna gösterime göre, aşağıdaki atmalar aynı anlamadadır:
i = 75; / i = 75, 10 tabanında /
i = 0113; / i = 75, 8 tabanında /
i = 0x4b; / i = 75, 16 tabanında /
i = 0x4B; / i = 75, 16 tabanında */

Değişken Bildirim Yerleri ve Türleri
Yerel (local) Bildirim
Yerel değişkenler kullanıldığı fonksiyon içerisinde bildirilir. Yalnızca bildirildiği fonksiyon
içerisinde tanınır ve kullanılabilir.
int topla(int a,int b)
{
/* yerel (local) değişken c nin bildirimi */
int c;
c = a + b;
return c;
}

Genel (general) Bildirim
Genel değişkenler bütün fonksiyonların dışında bildirilir. Bir değişken program boyunca sürekli olarak kullanılıyorsa genel olarak bildirilmelidir.

Tip Dönüşümleri
Bir formül içerisinde bir çok değişken veya sabit olabilir. Bu değişken ve sabitler birbirinden farklı
tipte olursa, hesap sonucunun hangi tipte olacağı önemlidir. Bir bağıntıda, içeriği dönüşüme
uğrayan değişkenler eski içeriklerini korurlar. Dönüştürme işlemi için geçiçi bellek alanı kullanılır;
dönüştürülen değer kullanıldıktan sonra o alan serbest bırakılır.
char kr;
int tam;
long int ltam;
unsigned int utam;
short int stam;
float f;
double d;

[Toplam: 6   Ortalama: 4.5/5]
Avatar

Aleyna Çelik {Aleyna Çelik}

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği(3/5)