Kapat
C 642 0

C Programlama (4)

Operatörler
Operatörler, değişkenler veya sabitler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemlerini yapan simgelerdir. Yani bir operatör bir veya daha fazla nesne (değişken) üzerinde işlem yapan sembollerdir. Bu kısımda aritmetik operatörler, atama operatörleri ve sizeof operatöründen bahsedeceğim.
Aritmetik Operatörler
Değişken veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemleri gerçekleyen operatörlerdir

11-C#-6 Aritmetiksel Operatörler |

Atama Operatörleri
Bu operatörler bir değişkene, bir sabit vaya bir aritmetik ifade atamak (eşitlemek) için kullanılır.
Birleşik atama: bazı ifadelerde işlem operatörü ile atama operatörü birlikte kullanılarak, ifadeler
daha kısa yazılabilir. Eğer ifade
değişken = değişken [operatör] aritmetik ifade;
şeklinde ise, daha kısa bir biçimde
değişken [operatör]= aritmetik ifade;
olarak yazılabilir.

Bu tanımlamalara göre, aşağıdaki atamaları inceleyelim:

Bir arttırma veya eksiltme operatörlerini kullanırken dikkatli olunmalıdır. Çünkü aşağıdaki türden
atamalar bazen karışıklığa neden olur.

a = 5; // a = 5
b = a++; // a = 6 ve b = 5
c = ++a; // a = 7 ve c = 7

Aritmetik ve atama operatörlerinin kullanımı

ÇIKTISI:
x = 1 ve y = 3, olarak veriliyor. x <- x + y atamasinin sonucunda x=4 dir x += y atamasinin sonucunda x=4 dir
sizeof Operatörü
Veri tiplerinin, değişkenlerin ve dizilerin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir.
Genel kullanımı:
sizeof(nesne)ÇIKTI
sizeof(int) = 4
sizeof(i) = 4
sizeof(dizi) = 20
sizeof(double)= 8
sizeof(d) = 8
sizeof(mizan) = 48
sizeof(char) = 1
sizeof(c) = 1
sizeof(str) = 5
Programda sizeof(int) değeri ile sizeof(i) değerinin aynı olduğu görülür. dizinin boyutu 5
olduğu için, sizeof(dizi) = sizeof(int)*5 = 20 şeklinde hesaplanmaktadır. Diğerleri için benzer
durum söz konusu. Ancak, str 4 elemanlı bir dizi olduğu halde sizeof(str) = 5 dir.Neden? Bunu ilerideki bölümlerde öğreneceğiz

Kıvanç Akgül {Kıvanç Akgül}

Bilgisayar Programcılığı Okumaktayım Sitenin İsminden de Anlaşılacağı Gibi Daha Gencim Öğrenirken Öğretmek İçin 2018 de Bu Siteyi Açtık Ve Yüzlerce Genci Yazılıma Teşvik Ettik Hala da Etmekteyiz Bundan Mutluluk Duyuyoruz ...