Kapat
Anasayfa 457 0

C Programlama (5)

Merhaba arkadaşlar serimizin beşincisiyle karşınızdayız.Bu dersimide giriş çıkış fonksiyonlarından bahsedeceğiz.
Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları
Temel giriş/çıkış fonksiyonları, bütün programla dillerinde mevcuttur. Bu tür fonksiyonlar, kullanıcıya ekrana veya yazıcıya bilgi yazdırmasına, ve bilgisayara klavyeden veri girişi yapmasına izin verir. Temel giriş/çıkış fonksiyonları kullanılırken stdio.h başlık dosyası programın başına eklenmelidir. Bu kısımda, en çok kullanılan giriş/çıkış fonksiyonlarından bahsedeceğim.
printf() Fonksiyonu
Standart C kütüphanesinde bulunan printf() fonksiyonu, değişkenlerin tuttuğu değerleri, onların adreslerini veya bir mesajı ekrana belli bir düzenle (format) standart çıkışa (stdout), yani ekrana, yazdırmak için kullanılan fonksiyondur. Daha önceki yazılarımızda yazılan örnek programlarda printf() fonksiyonundan yararlanmıştık. Şimdi bu fonksiyonun nasıl kullanıldığına bakalım.
Genel yazım biçimi:
int printf(const char *format, …);
Basit olarak ekrana Hata oluştu!.. şeklinde bir mesaj yazırma işlemi: printf(“Hata Oluştu!..”);
şeklindedir. Çoğu zaman ekrana, programda kullanılan bir değişkenin değeri yazdırılmak istenebilir. Örneğin ekrana bir tamsayı değişkeninin içeriğini basırımak için,
printf() …. int x = 12; printf(“x in değeri %d dir”, x); ….
gibi kullanılır. Bu program parçasının ekran çıktısı şöyle olacaktır:
x in değeri 12 dir.
Bu örnekte printf fonksiyonuna iki parametre aktarılmıştır. Birincisi ekranda gösterilecek ve çift tırnaklar arasına yazılan ifadeler, ikincisi ise ekranda sayısal değeri gösterilmek istenen değişken (x).
printf() fonksiyonunun kullanımı

printf fonksiyonunun geri dönüş değeri int tipindedir. Bu geri dönüş değeri çıktının kaç karakter olduğunu gösterir. Yani, printf fonksiyonu tanımlanmış karakter topluluğunun kaç bayt olduğu hesaplar.

ÇIKTISI:
Ugurlu sayim = 1234
Ust satirda karakter sayisi: 20 dir

scanf() Fonksiyonu
Birçok programda ekrana verilerin bastırılmasının yanısıra klavyeden veri okunması gerekebilir. scanf() fonksiyonu klavyeden veri okumak için kullanılan fonksiyondur. printf() gibi scanf()fonksiyonuda verilen karakterleri kullanır. Örneğin klaveden bir x tamsayısı okumak için: scanf(“%d”,&x);
satırını yazmak yeterli olacaktır. Burada & işareti adres operatörü olarak adlandırılır. Klavyeden iki farklı sayı okunmak istendiğnde scanf() fonksiyonu şöyle kullanılabilir:
scanf(“%d %f”,&x,&y);
veriler klavyeden 16 1.56
yada 16 1.56
veya 16
1.56
şekilinde girilebilir.
scanf() fonksiyonun kullanımı

ÇIKTI :
Bir gercel sayi girin: 1.34
Bir tamsayi girin : 12
1.340000 * 1.340000 = 1.795600
12 * 12 = 144
puts() Fonksiyonu
Ekrana yazdırılacak ifade bir karakter topluluğu ise, printf()’e alternatif olarak puts() fonksiyonu kullanılabilir. Ancak puts(), ekrana bu karakter topluluğu yazdıktan sonra, imleci alt satıra geçirir. Buna göre:
printf(“Sevgi varlığın mayasıdır.\n”);
puts(“Sevgi varlığın mayasıdır.”);
kullanımları eşdeğerdir.
gets() Fonksiyonu
Klavyeden bir karakter topluluğu okumak için kullanılır. Okuma işlemi yeni satır karakteriyle(\n) karşılasılıncaya kadar sürer. puts() – gets() arsındaki ilişki, printf() – scanf() arasındaki gibidir. Yani,
scanf(“%s”,str);
gets(str);
aynı anlamdadır.
getchar() Fonksiyonu
Bu fonksiyon ile standart girişten bir karakter okunur. Programı istenen bir yerde dudurup, bir karakater girinceye kadar bekletir. Örneğin:
for(i=0; i<10; i++)
{
getchar(); printf(“%d\n”,i);
}


Yukarıdaki program parçası 0-9 arası sayıları sırasıyla ekranda göstermek için kullanılır. Fakat her rakamı yazdırılmadan önce klavyeden herhangi bir karakter girip [Enter] tuşuna basılması beklenir. Bu bekleme getchar() fonksiyonu ile gerçekleştirilir.

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]
Avatar

Aleyna Çelik {Aleyna Çelik}

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği(3/5)