Kapat
Anasayfa 252 0

C Programlama (8)

Merhaba arkadaşlar serimizin 8.si karşınızdayız.Belkide C programlamanın en önemli konusu demirbaşı olan DÖNGÜLER...
Döngüler
Döngü (loop) deyimleri, bir kümenin belli bir koşul altında tekrar edilmesi için kullanılır. C programlama dilinde, while, do…while ve for olmak üzere üç tip döngü deyimi vardır. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi, bu deyimlerle istenildiği kadar iç-içe döngü yapısı kullanılabilir.
while Döngüsü
Tekrarlama deyimidir. Bir küme ya da deyim while kullanılarak bir çok kez yinelenebilir. Yinelenmesi için koşul sınaması döngüye girilmeden yapılır. Koşul olumlu olduğu sürece çevrim yinelenir
while(koşul)
{

döngüdeki deyimler; [küme]

}


0-10 arasındaki sayıları ekrana yazdırmaktır. 9. satırdaki while deyiminden sonra { işareti kullanılmamıştır. Bu durumda, sadece takip eden satır (10. satır) döngünün içine dahil edilir.

do … while Döngüsü

Bu deyimin while deyiminden farkı, koşulun döngü sonunda sınanmasıdır. Yani koşul sınanmadan döngüye girilir ve döngü kümesi en az bir kez yürütülür. Koşul olumsuz ise döngüden sonraki satıra geçilir.
do{

döngüdeki deyimler;

}
while(koşul);

for Döngüsü

Bu deyim, diğer döngü deyimleri gibi bir kümeyi bir çok kez tekrarlamak için kullanılır. Koşul sınaması while da olduğu gibi döngüye girmeden yapılır. Bu döngü deyimin içinde diğerlerinden farklı olarak başlangıç değeri ve döngü sayacına sahip olmasıdır.
for( başlangıç ; koşul ; artım )
{

döngüdeki deyimler;

}


İç içe Geçmiş Döngüler

Bir program içinde birbiri içine geçmiş birden çok döngü de kullanılabilir. Bu durumda (bütün programlama dillerinde olduğu gibi) önce içteki döngü, daha sonra dıştaki döngü icra edilir.

Sonsuz Döngü

Bir döngü işlemini sonsuz kere tekrarlarsa bu döngü sonzuz döngü olarak adlandırılır. Böyle bir döngü için, koşul çok önemlidir

while(1)
{
printf(“Sonsuz döngü içindeyim…\n”);
}
YA DA


while(7>3)
{
printf(“Sonsuz döngü içindeyim…\n”);
}

Her iki durumda da çevrimler, sonsuz döngü durumundadır. Çünkü while(1) ve while(7>3) ifadelerdeki koşullar daima olumludur. Bu durumda çevrim sonsuz döngüye girer.
for döngüsünde, başlangıç, koşul ve artım parametrelerinden herhangi birini kullanmak isteğe bağlıdır. Her hangi biri verilmediğinde döngünün nasıl davranacağı iyi yorumlanmalıdır. Örneğin for döngüsünün hiçbir parametresi verilmezse, döngü sonsuz çevrime girer. Yani:
for(;;)
printf(“Sonsuz döngü içindeyim…\n”); gibi.

break Deyimi

Bir C programında, bir işlem gerçekleştirilirken, işlemin sona erdirilmesi bu deyim ile yapılır. Örneğin, döngü deyimleri içindekiler yürütülürken, çevrimin, koşuldan bağımsız kesin olarak sonlanması gerektiğinde bu deyim kullanılır. Mesela:

do{
scanf(“%d”,&x);
if(x==0) break;
printf(“%f”,1.0/x);
}while(1); …

Yukarıdaki program parçasında, do … while döngüsündeki koşul daima olumludur. Bu durumda döngü sonsuzdur. Fakat döngü içinde if deyimindeki koşul gerçekleşirse, döngü koşuluna bakılmaksızın terkedilir. Bu işlemi sağlayan break deyimidir.

continue Deyimi

Bir döngü içerisinde continue deyimi ile karşılaşılırsa, ondan sonra gelen deyimler atlanır ve döngü bir sonraki çevrime girer. Örneğin:

for(x=-50;i<=50;x++) {
if(x<0) continue; /* x<0 ise alttaki satırı atla */
printf(“%d\t%f”,x,sqrt(x));
}


[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
Avatar

Aleyna Çelik {Aleyna Çelik}

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği(3/5)