Kapat
C 633 0

C PROGRAMLAMA

Merhaba arkadaşlar temelden başlayarak C programlama dilinden bahsetmek istiyorum.


İlk programı yazmaya başlamadan önce, C dilinin en çok dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biri olan, büyük ve küçük harflere farklı işlem yapma özelliğinden bahsetmekte fayda görüyorum:

C dilinde “Fonksiyon” ve “fonksiyon” kelimeleri tamamen farklı kabul edilir.

* C dilinde büyük ve küçük harfler tamamen farklı işlem görür.

C Programlama Diline Giriş "Merhaba Dünya" - Teknoloji Kaynak

Yeni başlayacak olan arkadaşlarıma son olarak iki tavsiyem var;
1. Bir konuyu ele alırken henüz incelenmemiş bir konuya ait bazı içerikleri kullanabiliriz. O an sadece örneği anlamanız için kısa olarak anlatılan konuyu anlamakta zorlanırsanız endişe etmeyin. Çünkü yeri geldiğinde bilmediğiniz veya anlamadığınız bu konu ileride daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

2. Öğrendiğiniz hiçbir konuyu veya komutu ezberlemeniz gerekmemektedir. Sürekli olarak kullanacağınızdan ihtiyaç duyduğunuz bilgiler ve komutlar otomatik olarak siz farkında olmadan belleğinize yerleşecektir. Ayrıca bir konunun nerede ve ne şekilde kullanıldığını bilmek sizin için yeterli olacaktır.
Başlık dosyaları nedir?
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>

Kütüphane fonksiyonlarının programlarda kullanılabilmesi için, fonksiyonlar hakkındaki başlık bilgileri, C derleyicisinin bir alt dizininde (genelde include adlı) bulunan ve uzantısı .H olan dosyalara yerleştirilmiştir. Bu dosyalara “Başlık Dosyaları” adı verilir.
Programın başına yukarıdaki satırları yerleştirdiğinizde, program stdio.h, conio.h ve stdlib.h başlık dosyalarında bilgileri bulunan bütün kütüphane fonksiyonlarını kullanabilecektir.
C programlama dili

Bir C programı çalışmaya başladığında, ilk önce program içinde mutlaka bulunması gereken main() adlı fonksiyonu arar, bulur ve ilk işlem satırından itibaren çalıştırmaya başlar. Dikkat ederseniz burada “fonksiyon” ve “işlem satırı” olmak üzere iki yeni ifade kullandık.

İşlem satırlarının fonksiyonların bir elemanı olduğu düşüncesiyle, dilerseniz önce işlem satırı kavramı üzerinde duralım:
printf(“C Programlama Dili”);

Yukarıda verilen satır bir işlem satırıdır ve C’nin bir defada yerine getirmesi gereken işlem olarak tanımlanabilir. C’de bütün işlem satırları noktalı virgül işareti ile sona erer. Yani işlem satırı sonu (;) işareti ile belirlenir. İşlem satırı, dil bilgisinde görülen satır kavramından farklı olarak, aynı satıra birden fazla yazılabilir.
#include<stdio.h>
main(){
printf(“C programlama dili”);
printf(“ve fonksiyonlar”);
}

*önemli! C bir satırda (;) işaretine rastladığında, bu işareti işlem satırı sonu olarak algılar.

Fonksiyonları tanımlanma şekilleri açısından ikiye ayırabiliriz:

  • Kütüphane fonksiyonları
  • Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar

Programlarımızda printf() gibi hazır kütüphane fonksiyonlarını kullanmak istediğimizde, yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi sadece adını yazarak çağırmamız yeterlidir. Ancak kullanıcı tanımlı fonksiyonlar kullanmak istediğimizde, fonksiyonu çağırmadan önce, program içinde tanımlamamız gerekir. Şimdi, bir program içinde kullanıcı tanımlı bir fonksiyonu oluşturmanın yolunu incelemeye çalışalım. Fonksiyon ise C programlama dilinde aşağıdaki gibi genel bir yapı ile ifade edilir:

fonksiyon_adı()
{
  işlem satırı;
       .
       .
  işlem satırı;
}

Fonksiyon tanımlamalarında fonksiyon adı sizin tanımlayabileceğiniz herhangi bir ifade olabilir. Ancak, fonksiyon adı harflerden, rakamlardan ve (_) işaretinden oluşan bir karakter dizisi olmalıdır. Fonksiyonda bir veya birden fazla işlem satırı bulunabilir.

Bir fonksiyonu yukarıda gösterildiği şekilde tanımladıktan sonra tıpkı kütüphane fonksiyonları gibi çağırabiliriz. Bir fonksiyon main() fonksiyonu veya diğer bir fonksiyon içinden adı kullanılarak çağrılabilir:

fonksiyon_adı();

Bir fonksiyona çağrı yapmak için işlem satırına önce fonksiyon adı ve hemen peşinden de parantez açma ve kapama işaretleri yazılır. İşlem satırı ise doğal olarak noktalı virgül ile sonlandırılır:

fonk1();

Programın farklı yerlerinde aynı işlem satırlarını tekrar etmeniz gerektiğinde, bu işlem satırlarını bir fonksiyon içine yerleştirirseniz, her defasında aynı işlem satırlarını yazmak yerine sadece fonksiyonu çağırarak sonuca ulaşmanızı sağlar.

Bir fonksiyon adı kullanılarak çağrıldığında, fonksiyonun içinde yer alan bütün işlem satırları çağrıldığı işlem satırında yazılmış gibi işlem yapılır.

C yapısal bir programlama dilidir. Bu özelliğinden dolayı program yazılırken kolaylıkla anlaşılır ve kontrolü basit bir yapı elde edilir. Bu sistemi oluşturmak için C programlarının temelini oluşturan fonksiyonlar kullanılır. Bir C programında bir veya daha fazla fonksiyon bulunabilir. Ancak, bir programda kaç tane fonksiyon bulunursa bulunsun, bu fonksiyonlardan bir tanesi mutlaka main() adlı fonksiyon olmalıdır.

İlerideki bölümlerde fonksiyonlarla ilgili bilgiler üzerinde daha ayrıntılı olarak durmaya çalışacağız.

Yukarıda çalıştırdığımız program içinde yer alan main() fonksiyonu da diğer fonksiyonların özelliklerini içerir.

Program çalışmaya başladığında, direkt olarak main() fonksiyonuna giriş yaptığından ve ilk işlem satırından itibaren işlemleri gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik. İşlem satırları açma yaylı parantezi ({) ile kapama yaylı parantezi (}) arasında yer alır:

main()
{
  işlem satırı:
       .
       .
  işlem satırı;
}

Programınızda başlangıç işaretini ({) görür görmez ilk işlem satırından başlayarak, bütün işlem satırlarının gerektirdiği işlemleri yerine getirir. (}) işaretini görür görmez programın çalışmasını sona erdirir.

Şimdi, programımızın en üst satırında yer alan ifadeyi incelemeye çalışalım:

#include <stdio.h>

Bu satırın C dilinde kullanılan genel tanımlaması aşağıdaki şekildedir:

#include <başlık-dosya-adı>

Dikkat ederseniz işlem satırı değil satır ifadesini kullanıyoruz. Çünkü, satırın sonunda (;) işareti yer almamaktadır. Bu satır bir önişlemci direktifidir.

Önişlemci direktifleri C programlarında yer alırlar ancak işlem satırı olarak işlem görmezler. Programın derlenme safhasından önce işlem görürler. Başka bir deyişle, derleme başlamadan önişlemci direktifinin gerektirdiği işlemler tamamlanmış olur. Daima (#) işaretiyle başlarlar. Konu, ilgili bölümde detaylı olarak ele alınacaktır.

Programımızda, kullanılan “include” önişlemci direktifi, stdio.h adlı başlık dosyasını program içine dahil etmemiz gerektiğini bildirir. Bu sayede, derleme işlemi başladığında, stdio.h uzantılı dosyanın içeriği program içinde yazılmış gibi işlem görür.

Peki, biz neden stdio.h başlık dosyasını programımıza dahil ediyoruz? Tek cümle ile cevap verecek olursak, printf() kütüphane dosyasını programımızda kullanabilmek için.

C Programlama Dili temeli ve fonksiyonlar
Artık, program içinde main() fonksiyonu dışında fonksiyon kullanma zamanı geldi.
Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum, C dilinde main() fonksiyonu dışında fonksiyon kullanmak zorunluluğu yoktur.
Yukarıdaki programın aynısını fonksiyon kullanarak tekrar yazacak olursak:
#include<stdio.h>
main(){
fonk1();
}
fonk1();
{
printf(“C programlama dili”);
printf(“ve fonksiyonlar”);
}

Dikkat ederseniz, main() fonksiyonu içinde yer alan üç adet işlem satırını aldık ve fonk1() adlı fonksiyonun içine yerleştirdik. Sonra, main() fonksiyonu içinde sadece fonk1(); işlem satırını kullanarak fonksiyon içindeki işlemleri gerçekleştirdik.
Bu örnek üzerinde fonksiyonların sağladığı kolaylık tam olarak görülmese de fonksiyonların çalışma prensibinin anlaşılmasını sağlayacağı düşüncesindeyim.
C Dilinde Kullanılan Anahtar Kelimeler
C dilinde farklı amaçlarla kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan kelimelere anahtar kelimeler denir. Bu kelimeleri değişken, veri ve döngü tanımlamaları ve benzeri işlemlerde kullanabilirsiniz. ANSI standartlarına göre C’de kullanılmakta olan toplam 32 adet anahtar kelime vardır. Bu kelimeler değişken ve fonksiyon adı olarak kullanılamaz.
———————C ANAHTAR KELİMELERİ ———————–
 auto continue enum if short switch union break default extern int signed typedef unsigned case do float long sizeof void char double for register static volatile const else goto return struct while
ÖNEMLİ! C’de bütün anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Aksi takdirde derleyiciler tarafından tanınmazlar.
Yorum Satırları
Kaynak dosyaların içine bazen programın daha kolay anlaşılması için açıklayıcı satırlar eklenebilir. Bu satırlara “Yorum Satırı” adı verilir. Yorum satırlarının yazılan programla herhangi bir ilgisi yoktur. Sadece, programı inceleyenlerin, programı daha kolay bir şekilde anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, geçici olarak iptal etmek istediğiniz işlem satırlarını silmeden devre dışı bırakmak için de yorum satırı kavramını kullanabilirsiniz. Yorum satırlarına derleyici tarafından kesinlikle herhangi bir işlem yapılmaz. Yorum satırları sanki hiç yokmuş gibi işlem görür.
Yorum satırı /* işaretleri ile başlar ve */ işaretleri ile sona erer.
/* Burada yer alan yorum satırları programın çalışmasını etkilemez! */
C’de, yorumlarınızı programın herhangi bir yerinde yapabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.
C’de, birbiri içinde yer alan yorum satırları kullanamazsınız. Bu şekilde oluşturduğunuz bir dosyayı derlemek istediğinizde derleyiciniz bir hata mesajı vererek derleme işlemine son verir

Kıvanç Akgül {Kıvanç Akgül}

Bilgisayar Programcılığı Okumaktayım Sitenin İsminden de Anlaşılacağı Gibi Daha Gencim Öğrenirken Öğretmek İçin 2018 de Bu Siteyi Açtık Ve Yüzlerce Genci Yazılıma Teşvik Ettik Hala da Etmekteyiz Bundan Mutluluk Duyuyoruz ...