Kapat
Anasayfa 218 0

İlişkisel Veritabanı

İlişkisel veritabanı, 1970 yılında Edvar Frank Codd tarafından ortaya çıkmış bir dijital veritabanı modelidir. Bu veritabanı modelinde odaklanılması gereken kavram ilişkidir ve biz bu kavramı veriler arasındaki ilişkileri modellemek için kullanırız. Somut olarak satır ve sütunlardan oluşan iki boyutlu tablolar olarak düşünebiliriz. Tabloların her satırı birbiriyle ilişkili veriler topluluğunu temsil eder.

İlişkisel bir veritabanında ilişkiden bahsedebilmek için en az iki tabloya ihtiyacımız olur. Böylece iki tabloda yer alan verileri de birbirleriyle ilişkilendirmiş olmamız gerekir.

İlişkisel Veritabanı ve ORM Yapısı - Relational DataBase and ORM Structure  - Eray Adıyoklar

Kısaca ilişkisel veritabanı, çeşitli tablolar arasında sistemsel bütünlüğün sağlanması ile oluşan veritabanı yapısıdır ve bu ilişkiler birebir ilişki, bire-çok ilişki ve çoka-çok ilişki şeklindedir.

  • Bire-bir İlişki: Bir kişinin doğum tarihi örnek verilebiliriz. Bir kişi yalnızca bir doğum tarihine sahiptir. (1->1)
  • Bire-çok İlişki: Bir kişinin mail adresleri olarak örnek verebiliriz. Bir kişi birden fazla mail adresine sahiptir. (1->n)
  • Çoka-çok İlişki: Şarkılar ve sanatçılar olarak örnek verebiliriz. Bir sanatçı birden çok şarkı seslendirir ve bir şarkıyı da birden çok sanatçı seslendirir. (n->n)

İlişkisel Veritabanı Bilinmesi Gereken Kavramlar

Key : Bir anahtarı bir veritabanı içeriğinde bir veya daha fazla alanın bir satırı nitelemesi amacıyla tanımlarız. Bir anahtar Primary (Birincil) Key, Foreign (Yabancı) Key, Unique (Benzersiz) Key olabilir. 

  1. Primary Key : Birincil anahtar anlamına gelir ve bir veri tablosunda yer alan her satır için tanımlayıcı (identify) görevi görür. Kısıtlamadır (constraint) ve eşsizdir (unique). Değeri boş geçilemez ve null değer alamaz. İlişkisel veritabanları sistemlerinde (relational database system) mutlaka tanımlanmalıdır.
  2. Foreign Key : Yabancı anahtar anlamına gelir ya da ikincil anahtar da denir. Bir veri tablosundaki değerleri başka bir veri tablosundaki alanlarla ilişkilendirir. Olası veri tekrarlarının önüne geçer ve veri güncellemesini sağlar.
  3. Unique Key : Benzersiz anahtar anlamına gelir ya da tekil anahtar da denir. Bir tabloda bir değeri yalnızca bir kere alır. İlgili değerin tekrar verilmesine izin vermez. Primary Key ile benzerlik gösterir. Aradaki en önemli fark Unique Key’in null değer alabilmesidir.

Daha önceki yazılarımı okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz ya da yazmamı istediğiniz bir konu varsa yorum olarak yazabilirsiniz.

Kader Sutlu {Kader Sutlu}