Kapat
Anasayfa 307 0

Normalizasyon ve Normal Formlar

Veri tasarımının önemli bir parçası olan normalizasyon kavramı sıkça karşımıza çıkmaktadır. Veritabanlarında çok satır ve çok sütunlardan oluşan tablolarla karşılaşmak mümkün. Normalizasyon bu tabloları tekrarlardan arındırmak için tabloyu daha az satır ve daha az sütun içeren alt kümelerine ayrıştırma işlemidir. Bu kavram kısaca ayrıştırma işlemi olarak basitleştirilebilir

What is Software Inventory Normalization? –

Normalizasyon işlemi yapılırken 3 amaç vardır. Bunlar:

 • Veritabanlarındaki veri tekrarlarını ortadan kaldırmak
 • Veri tutarlılığını arttırmak
 • Yüksek performans sağlamak

olarak sayılabilir.

Veritabanlarında normalizasyon işlemi normalleştirme seviyelerine göre yapılır. Bu seviyeler veritabanının hangi normal forma uygun olup hangisine uygun olmadığıyla ilgilidir. Normalleştirme işleminde veritabanının normal formun tüm kriterlerini sağlaması gerekir. Bu formlar gereksiz veri tekrarını ne derece engellediği ve tutarlılığı ne kadar sağladığıyla ilgilidir. Formun seviyesi yükseldikçe veri tutarlılığı artar ve veri tekrarı düşer.

Normalizasyon Kuralları

 • Veriler atomik yapıda olmalıdır. Yani bir sütunda bir veri ancak bir defa yazılmış olmalıdır.
 • Kilit özelliğine sahip sütunlar, Birincil Anahtarlarla (Primary Key) tam bağımlı olmalıdır.
 • Anahtarsız (Primary Key olmayan) bir alan, yine anahtarsız başka bir alanla bağımlı olmamalıdır.
Data mining normalization | Galaktikasoft

Normalizasyon Formları

1NF (1. Normal Form)

Normalizasyonun birinci seviyesidir. Her veritabanında mutlaka dikkat edilmelidir. Bir veritabanının 1.NF olması için gerekli şartlar:

 • Aynı tabloda tekrarlanan kolonlar bulunmamalıdır.
 • Her kolonda yalnızca bir değer bulunmalıdır.
 • Her satır bir Unıque Key- Primary Key (eşsiz anahtar) ile tanımlanmalıdır.

2NF (2. Normal Form)

Normalizasyonun ikinci seviyesidir. Bir veritabanının 2NF olması için gerekli şartlar:

 • Tablo 1NF olmamalıdır.
 • 1NF uygulanmamış veri kümesi ile bağımlılık durumu olmamalıdır.
 • Bir veri alt kümelerde birden çok satırda tekrarlanmamış olmalıdır. Bu veriler alt kümeler için yeni kümeler oluşturmalıdır.
 • Ana tablo ile yeni tablolar arasında Foreign Key ilişkiler tanımlanmalıdır.

3NF (3. Normal Form)

Normalizasyonun üçüncü seviyesidir. Bir veritabanının 3NF olması için gerekli şartlar:

 • Veritabanı 2NF olmamalıdır.
 • Anahtar olmayan (Foreign Key) hiçbir kolon başka bir anahtar olmayan kolona bağlı olmamalıdır. Her kolon eşsiz anahtar ile tam bağımlı olmalıdır.

3.5NF (BCNF/Boyce-Codd Normal Form)

Bir veritabanının 3.5NF olması için gerekli şartlar:

 • Veritabanı 3NF olmamalıdır.
 • Her kolon aynı zamanda bir aday anahtar olmalıdır.

Daha önce yazdıklarımı okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kader Sutlu {Kader Sutlu}