Kapat
Anasayfa 704 0

PHP Form Oluşturma

FORM İŞLEMLERİ

Formların internet siteleri üstündeki etkisini ve kullanım yöntemlerini anlayabilmek
için öncelikle statik ve dinamik siteler arasındaki farkı iyi kavramak gerekir. O zaman
öncelikle kısaca statik ve dinamik site kavramlarına bir bakalım.
Genel bir bakış açısıyla web siteleri iki kategoride incelenebilir. Bunlar, durağan ve
etkileşimli web siteleridir. Durağan, diğer bir ifade ile statik web siteleri web sayfalarının
hazırlandıktan sonra hiçbir değişime uğramayan ve sadece tek taraflı bilgi akışının olduğu
sayfalardır. Bilgi, web sayfası sunucusundan sayfayı ziyaret eden internet tarayıcısına, diğer
bir ifade ile istemciye doğrudur. Site tamamen siteyi oluşturan kişi tarafından düzenlenebilir.

(DURAĞAN SİTELERDE VERİ AKIŞI)

İkinci web sitesi çeşidi ise, günümüzde yaygın olarak kullanılan dinamik (etkileşimli)
web siteleridir. Dinamik sitelerde kullanıcı etkileşimi ön plandadır. Web sayfalarına yeni
içerikler eklenebilir, var olanlar güncellenebilir ya da silinebilir. Dinamik web sitelerinde,
bilgi, web sayfası sunucusundan sayfayı ziyaret eden tarayıcıya olabileceği gibi tarayıcıdan
web sayfası sunucusuna doğru da olabilir.

(DİNAMİK SİTELERDE VERİ AKIŞI)

Dinamik bir web sitesi, her kullanıcı için ya da her ziyarette özel olarak oluşturulabilir. Dünya üzerindeki her kullanıcı, bir siteye kendi kullanıcı adıyla girdiğinde diğer kullanıcılardan farklı bir içeriğe erişebilir. Bu farklı içerik, web sitesinin renkleri, teması, müzikleri, sitedeki yetki derecesi vb. şeklinde olabilir. Günümüz internetindeki popüler siteler dinamik sitelerdir.
Dinamik web sitelerini hazırlamada en çok kullanılan yapı formlardır. HTML formları çeşitli kontrolleri içeren ve ziyaretçi tarafından değiştirilebilen yapılardır. Formların içerdiği kontrol yapıları şunlardır;

Kod:

buttonlar (button, submit, reset),
checkbox,
radio,
text,
hidden,
password,
textarea,
select,
option,
file,
image.

Bir HTML formu <form> etiketi ile başlar ve </form> etiketi ile sonlanır. Bu etiketler arasına yerleştirilen kontrol yapılarıyla formumuzu oluşturmuş oluruz. HTML formları çeşitli görevleri yerine getirmek için kullanılabilir. Örneğin anketler, yorum bölümleri, kullanıcı üyelik bölümleri, forumlar, sosyal paylaşım sitelerindeki video paylaşımı, resim paylaşımı ya da paylaşılanların beğenilmesi, derecelendirilmesi vb.

Kod:

<form> etiketinin üç temel özelliği form oluşturmak için önemlidir.

action: Formdaki bilgilerin gönderileceği url adresi.

method: Bilginin gönderilme yöntemi.POST yada GET yöntemlerine sahiptir. Değer atanmadığı durumlarda GET yöntemi kullanılır. İleri konularda kullanımlarına değinilecektir.
name: Formun ismidir.

Bu özelliğe değer verirken PHP’nin değişken kurallarına uymak gerekir.
PHP’de değişken ismi verirken boşluk ya da özel karakter kullanamadığımızı hatırlayınız.

Örnek :

Kod:

<form action= "url_adresi" method= "get name’’= "form_ismi"></form>

Form etiketi bir formun oluşabilmesi için önemlidir fakat form kontrol yapıları olmadan anlamlı bir form oluşturmuş olmayız.

Burak Eti {Burak Eti}