Kapat
Anasayfa 265 0

Python İle Dosya İmzası Alma

Bugün Vulnhub bir CTF VM mücadele ederken, bana başka bir dosya türü gibi görünen bir dosya olup olmadığını anlamaya yardımcı olmak için bu komut dosyası yazdı. Ben dosya türü almak için linux bir komut olduğunu biliyorum, ama … Ben şüpheli, sahte olabilir ilk birkaç bayt, daha derin kontrol etmek istedim, böylece kontrol etmek istediğiniz dosyaya ne kadar ofset ayarlayabilirsiniz, ya da sadece kontrol etmek için dosyanın bir ‘dilim’ seçin. Bir dosya alır ve bildiği herhangi bir imzayı algılamaya çalışır ve tüm olasılıkları döndürmelidir… Ben umarım çalışmaların çoğunu açıklamak yorum ile kod biberli ettik. Herhangi bir soru, ya da eleştiri herhangi bir tür, ben tüm gözlerimfile

Örnek çıktı:

#!/usr/bin/env python
# check_sigs.py - EnergyWolf 2016
# Take a file path as argument, and check it for known file
# signatures using www.filesignatures.net

# pickling the signatures file makes subsequent look ups
# significantly faster

import os
import urllib2
import cPickle as Pickle
from subprocess import Popen, PIPE
from argparse import ArgumentParser
from bs4 import BeautifulSoup

# the {} will be used to dynamically enter different ints with .format()
URL = "http://www.filesignatures.net/index.php?page=all&currentpage={}"
PATH = os.path.expanduser('~/file_sigs.pickle')
signatures = [] # contains all (signatures, descriptions)

def compile_sigs():
  ''' Compile the list of file signatures '''
  global signatures, PATH

  if not os.path.exists(PATH):
    for i in range(19): # 19 pages of signatures on the site
      response = urllib2.urlopen(URL.format(i))
      html = response.read() # get the html as a string

      soup = BeautifulSoup(html, "lxml") # parse the source

      t_cells = soup.find_all("td", {"width": 236}) # find td elements with width=236
      for td in t_cells:
        # append (signature, description) to signatures
        sig = str(td.get_text()).replace(' ', '').lower() # strip spaces, lowercase
        desc = str(td.find_next_sibling("td").get_text())
        signatures.append([sig, desc])

    # pickle them sigs
    with open(PATH, 'wb') as f:
      Pickle.dump(signatures, f)

  else:
    with open(PATH, 'rb') as f:
      signatures = Pickle.load(f)


def check_sig(fn):
  ''' Hex dump the file and search for signatures '''

  p = Popen(['xxd', '-p', fn], stdout=PIPE) # get plain(-p) hex dump of the file
  dump = p.communicate()[0]      # execute and extract stdout

  res = []

  for sig, desc in signatures:
    if sig in dump:
      res.append([sig, desc, dump.find(sig)])

  return res # [(sig, desc, offset), (sig, desc, offset), ... etc.]


# script really starts here
if __name__ == "__main__":
  parser = ArgumentParser()
  parser.add_argument("file_path", help="Detect signatures in file at this path")

  args = parser.parse_args()

  print("[*] Checking File for Known Signatures")
  print("[*] This may take a moment...")

  compile_sigs()
  results = check_sig(args.file_path)

  if results:
    results.sort(key=lambda x: x[2]) # sort results by offset in file
    # find longest signature, and desc for output formatting purposes
    big_sig = len(max([i[0] for i in results], key=lambda x: len(x)))
    big_desc = len(max([i[1] for i in results], key=lambda x: len(x)))

    print("\n[*] File Signature(s) detected:\n")
    for sig, desc, offset in results:
      print("[+] {0:<%ds} : {1:<%d} {2:<20s}" % (big_sig, big_desc)).format(
        sig, desc, "<- Offset: "+str(offset))
  else:
    print("\n[!] No File Signature Detected.\n")

Okuduğunuz için teşekkürler

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]
Burak Eti

Burak Eti {Burak Eti}