Kapat
python kod rnekleri
Anasayfa 928 0

Python Öğrenmek İsteyen Buraya …

Bir Python konsolu açmak istiyoruz; öyleyse Windows’ta python, Mac OS/Linux’ta python3 yazıp, enter‘a basın.

komut satırı

$ python3
Python 3.6.1 (...)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

İlk Python komutunuz!

Python komutunu çalıştırdıktan sonra, komut istemi >>> şeklinde değişti. Bizim için bu, şimdi yalnızca Python dilinde komutlar kullanabileceğimiz anlamına geliyor. >>> yazmanıza gerek yok – Python bunu sizin için yapacak.

Eğer herhangi bir zamanda Python komut satırından çıkmak isterseniz, yalnızca exit() yazmanız ya da Windows için Ctrl + Z, Mac/Linux için Ctrl + D kısa yolunu kullanmanız yeterli. Bunu yaptığınız taktirde artık >>> yazısını görmeyeceksiniz.

Şimdilik, Python konsolundan çıkmak istemiyoruz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. Biraz matematik yazarak başlayalım (2 + 3 gibi) ve enter ‘a basalım.

komut satırı

>>> 2 + 3
5

Güzel! Cevap nasıl da çıktı görüyor musun? Python matematik biliyor! Sen de diğer komutları şöyle deneyebilirsin:

 • 4 * 5
 • 5 - 1
 • 40 / 2

Üstel hesaplama yapmak için 2 üzeri 3 deyin, şöyle yazalım:

komut-satırı

>>> 2 ** 3
8

Bunları biraz kurcalayıp eğlen, sonra tekrar burada buluşalım. 🙂

Gördüğün gibi Python çok iyi bir hesap makinesi. Eğer başka neler yapabileceğini merak ediyorsan…

String’ler (dizeler)

Mesela ismin? İsmini tırnak işaretleri içerisinde şu şekilde yaz:

komut satırı

>>> "Zeynep"
'Zeynep'

İlk string’ini oluşturdun! String (dize), bilgisayar tarafından işlenebilen ve karakterlerden oluşan dizilerin genel adıdır. Bir string her zaman aynı özel karakterle başlamalı ve aynı özel karakterle bitmelidir. Tek tırnak (') veya çift tırnak (") olabilir (aralarında herhangi bir fark yok!). Tırnak işaretleri Python’da içlerinde olan şeyin bir string olduğunu ifade eder.

Stringler birbirlerine eklenebilir. Şunu dene:

komut satırı

>>> "Merhaba " + "Zeynep"
'Merhaba Zeynep'

Ayrıca stringleri bir sayı ile çarpabilirsin:

komut satırı

>>> "Zeynep" * 3
'ZeynepZeynepZeynep'

Eğer stringinin içerisine bir tırnak işareti koymak istiyorsan, bunun için iki seçeneğin var.

Çift tırnak kullanarak:

komut satırı

>>> "Turgut Uyar'ın dizeleriyiz"
"Turgut Uyar'ın dizeleriyiz"

veya backslash (\) kullanarak:

komut satırı

>>> 'Turgut Uyar\'ın dizeleriyiz'
"Turgut Uyar'ın dizeleriyiz"

Hoş değil mi? İsminin tamamını büyük harf yapmak için, sadece şunu yazman yeterli:

komut satırı

>>> "Zeynep".upper()
'ZEYNEP'

String’in üzerinde upper fonksiyonunu kullandın! Bir fonksiyon (upper() gibi), çağırıldığında (calling) Python’un girdi olarak verilen bir obje ("Zeynep") üzerinde gerçekleştirmesi gereken bir dizi işleme denilir.

Eğer ismindeki harflerin sayısını öğrenmek istiyorsan bunun için de bir fonksiyon var!

komut satırı

>>> len("Zeynep")
6

Fonksiyonları neden bazen stringin sonunda bir . ile ("Zeynep".upper() gibi) ve bazen de önce fonksiyonu çağırıp sonra parantez içerisine stringi yazarak kullandığımızı merak ediyor musun? Pekala, bazı durumlarda, fonksiyonlar bir takım nesnelere aittirler, mesela upper(), yalnızca stringler üzerinde kullanılabilir. Böyle durumlarda, bu tarz fonksiyonlara biz method ismini veriyoruz. Diğer durumlarda, bir fonksiyon özel olarak bir nesneye ait olmayıp, farklı çeşitlerde nesneler üzerinde de kullanılabilir, aynı len() gibi. İşte bu nedenle "Zeynep" stringini len fonksiyonuna bir parametre olarak veriyoruz.

Özet

Tamam, stringlerden yeterince bahsettik. Şu ana kadar şu konuları öğrendin:

 • komut istemi – komutları (kod) Python’un komut istemine yazdığınızda Python’da sonuçlandırarak yanıtlar üretir
 • sayılar ve dizeler – Python’da sayılar matematik için dizeler ise metin nesneleri için kullanılmaktadır
 • operatörler + ve * gibi, değerleri birleştirerek yeni bir değer üretmek için kullanılmaktadır
 • fonksiyonlar upper() ve len() gibi, nesneler üzerinde eylemler gerçekleştirmektedirler.

Bunlar öğreneceğiniz her programlama dilinin temelleri. Biraz daha zor bir şey için hazır mısın? İddiaya gireriz öylesin!

Hatalar

Şimdi yeni bir şey deneyelim. Bir sayının uzunluğunu, bir string’in uzunluğunu bulduğumuz gibi bulabilir miyiz? Bunu görmek için len(304023) yazıp enter a basalım:

komut satırı

>>> len(304023)
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: object of type 'int' has no len()

İlk hatamızı aldık! ikonu çalıştırmak üzere olduğunuz programın beklediğiniz gibi çalışmayacağı konusunda sizi ikaz eder. Hatalar yapmak (kasıtlı olanlar bile) öğrenmenin önemli bir kısmı!

Nesne türü “int” (tam sayılar, tüm sayılar) in uzunluğu olmadığını söylüyor. Şimdi ne yapabiliriz? Belki de rakamı bir string olarak yazabiliriz? Stringlerin bir uzunluğu var, değil mi?

komut satırı

>>> len(str(304023))
6

İşe yaradı! str fonksiyonunu len fonksiyonunun içinde kullandık. str her şeyi string’e çeviriyor.

 • str fonksiyonu, değişkenleri stringe çeviriyor
 • int fonksiyonu değişkenleri integera çeviriyor

Önemli: Sayıları metin durumuna getirebiliriz ama metni sayılar durumuna tam olarak getiremeyebiliriz – yine de int('hello') olsa ne olurdu?

Değişkenler

Programlamada en önemli konulardan biri değişkenlerdir. Değişken (variable), daha sonra kullanmak istediğiniz bir yapıya verdiğiniz isimdir. Programcılar değişkenleri verileri tutmak ya da kodlarını daha okunabilir ve anlaşılabilir kılmak için kullanırlar ve böylece her şeyi sürekli akıllarında tutmaya gerek kalmaz.

name adında bir değişken yaratmak istediğimizi varsayalım:

komut satırı

>>> name = "Ayşe"

name (isim) eşittir “Ayşe” yazalım.

Farkettiğiniz gibi, program daha öncekilerinin aksine bu kez hiçbir cevap vermedi. O zaman böyle bir değişkenin gerçekten tanımlı olduğunu nasıl bilebiliriz? Basitçe, name yazıp enter tuşuna basalım:

komut satırı

>>> name
'Ayşe'

Yaşasın! İşte bu senin ilk değişkenin! 🙂 Bu değişkenin işaret ettiği şeyi her zaman değiştirebilirsin:

komut satırı

>>> name = "Suzan"
>>> name
'Suzan'

Bu değişkeni fonksiyonlar içinde de kullanabilirsin:

komut satırı

>>> len(name)
5

Harika değil mi? Tabii ki değişkenler, sayılar da dahil herhangi bir şey olabilir. Şunu deneyin:

komut satırı

>>> a = 4
>>> b = 6
>>> a * b
24

Peki ya değişkenin adını yanlış kullanırsak? Ne olacağını tahmin ediyor musun? Deneyelim!

komut satırı

>>> city = "Tokyo"
>>> ctiy
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'ctiy' is not defined

Bir hata! Gördüğünüz gibi, Python birçok hata çeşidine sahip ve bu hatanın adı NameError, yani İsimlendirme Hatası. Tanımlamadığınız bir değişkenin adını kullanmaya çalışırsanız, Python size bu hatayı verir. Eğer bu hata ile daha sonra karşılaşırsanız, kodunuzdaki değişkenlerin adını doğru yazıp yazmadığınızı kontrol edin.

Bununla biraz oynayıp, neler yapabildiğinizi görün!

Yazdırma (Print) İşlevi

Şunu deneyin:

komut satırı

>>> name = 'Merve'
>>> name
'Merve'
>>> print(name)
Merve

Sadece name yazdığınız zaman, Python yorumlayıcısından ‘name’ değişkeninin dize olarak temsili döner, yani tek tırnaklar içine alınmış M-e-r-v-e harfleri. Eğer print(name) derseniz Python ekrana değişkenin içeriğini yazdıracaktır, bu kez tırnaklar olmaksızın, daha temiz biçimde.

Daha ileride göreceğimiz gibi print(), işlevlerin içindeyken bir şey yazdırmak istediğimizde ya da bazı şeyleri birden fazla satırda yazdırmak istediğimizde de kullanışlıdır.

Kıvanç Akgül {Kıvanç Akgül}

Bilgisayar Programcılığı Okumaktayım Sitenin İsminden de Anlaşılacağı Gibi Daha Gencim Öğrenirken Öğretmek İçin 2018 de Bu Siteyi Açtık Ve Yüzlerce Genci Yazılıma Teşvik Ettik Hala da Etmekteyiz Bundan Mutluluk Duyuyoruz ...