Kapat
Anasayfa 621 1

SQL Sorgulama Dili (2) Tablo Oluşturma

Merhaba arkadaşlar veri tabanı yönetim sistemi serisinin yeni bölümü olan SQL sorgulama dili örnekleri ve özellikleri yazımızın ikinci bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bir önceki yazıda veri tabanı kurulumunu anlatmıştık şimdi ise sql sorgularında kullanacağımız tablo oluşturma anlatacağım.

Öncelikle tablo oluştururken gruplama yapabilmeniz çok önemli ihtiyacınıza göre tablo isimleri ve yapısını önceden belirleyip öyle tablo oluşturmanız gerekmektedir. O zaman nasıl tablo oluşturulur ona bakalım.

İki şekilde tablo oluştura biliriz bunlardan biri Seçeneklerden buton yardımıyla tablo oluşturma ikincisi ise SQL sorgularıyla veri tabanı oluşturmak.

A)Seçeneklerden buton yardımıyla tablo oluşturma

1)Öncelikle Object Explorer penceresinde bağlı bulunduğumuz sunucu altında yer alan Database klasörünün içerisinde oluşturmuş olduğumuz gencprogramcı veri tabanına giriş yapıyoruz. Açılan menüden Tables seçeneğinin üzerine basıyoruz ve görüldüğü gibi ekrandaki seçenekleri seçiyoruz.

2)Karşımıza tabloda yer alacak alanların penceresi çıkacaktır. Burada kullanacağımız bilgilere göre alan oluşturup isim veriyoruz. aşağıda göründüğü gibi pencerenin alt kısmında o veri tipinin özellikleri de yer almaktadır.

1)Columm Name: Tabloda yer alan alanların isimlerini yazacağımız yerdir. Sütunun isminin yazıldığı yerdir.

2)Data Type: Tabloya girilen bilgilerin veri türünü seçtiğimiz yerdir.

3)Allow Nulls: Allow Nulls sütunda bulunacak verilerin Null değer alıp almayacaklarını gösterir. (Bilindiği üzere null değer içinde veri bulunmayan alan ifade etmektedir ve boşluk ve sıfırdan tamamen farklıdır.) Eğer alanın Allow Nulls özelliği hayır seçilirse alan boş bırakılamaz ve mutlaka bir değer alması gerekmektedir. Bu özelliği aynı zamanda tablo tasarım görünümünde Allow Nulls alanının checkbox’ını kaldırılarakta yapabilirsiniz.

4)Default Value or Binding: Default Value or Binding, ise özellikle null olmamasını istediğimiz alanlarda kaydı otomatik olarak varsayılan bir değer atamak için kullanılan özelliktir. Eğer INSERT deyimi içerisinde o alana ait bir kayıt girilmese bile burada belirlediğimiz değeri otomatik olarak o Columm içine kaydedecektir.

5)Length: Length, Karakter ve numerik tipindeki verilerin maksimum alabileceği uzunluğu belirtir.  Örneğin navchar(50) o alanın 50 karakterlik maksimum uzunluğa sahip olabileceğini belirtmektedir.

6)Collation: Collation, SQL Server’ın destekleyeceği dilin ve dillere özel karakter yapılarının belirlenmesini sağlayan özelliktir. Yani siz veri tabanınızda Türkçe karakter seti kullanacaksanız Collation özelliğini ona göre seçmek durumundasınız. Bu özellik SQL Server da sütun, veritabanı ve sunucu seviyelerinde ayarlanabilmektedir.

7)Computed Column Specification: Computed Column Specification, hesaplama yapılması gereken sütunların otomatik olarak girilen formüllere göre hesaplayıp değerleri atmasını sağlamaktadır.

a)(Formula): bu alan formülün girileceği alandır.

b)Is Persisted:  bu özellik veri tabanından formülün mü yoksa hesaplanan değerin mi saklanması gerektiğini belirtir.

Örnek: Elimizde Column1 Column2 ve Column3 olmak üzere üç adet sütun olsun bu sütunlardan Column3’ün değeri Column1 ve Column2’nin çarpımları olsun. Bu durumda Computed Column Specification alanında Column1*Column2 yazmamız yeterli olacaktır.

Bu örnek için column1 ve column2 ye değerleri aşağıdaki gibi atadığımızda karşımıza çıkan sonuç ise aşağıda göründüğü gibi olmaktadır.

8)Condensed Data Type: Bu özellik Data Type ve Length özelliklerine göre alan ve maksimum karakter sayıları hakkında bilgi gösterir.

9)Description: Sütun hakkında açıklama yazmamızı sağlar.

10)Deterministic: Seçilen sütunun veri tipinin kesin olarak tespit edilip edilemediğini ifade eder., Özellikle hesaplanan değerlerde dönen verilerin farklı tiplerde dönebildiği durumlarda kullanılır.

11)DTS-published: DTS (SQL 2005) olarak yayınlanan sütunları belirtir.

12)Full-text Specification: Değiştirilebilir olması için veri tipi Full-Text olarak seçilmiş ve bir indeks belirtilmiş olması gerekmektedir.

a)(Is Full-text Indexed): Eğer Full-Text indeksiniz mevcutsa evet olarak gözükecektir.

b)Full-text Type Column: Eğer Full-Text indeks varsa bu sütun gözükecektir. Eğer yoksa None değerini alacaktır.

c)Language:  İndeks Sütununun dilini belirtir özellikle sözcük ayraçları için önemlidir.

d)Statistical Semantics: Full-text Index oluşturulurken Statistical Semantics özelliği açıldı ise evet açılmadıysa hayır olarak gösterilecektir.

13)Has Non-SQL Server Subscriber: Oracle ya da DB2 gibi farklı veritabanı dillerinden aktarılan verileri belirtir. Eğer SQL Server dışından tekrar edilmiş bir veri alanı ise bu özellik “Yes” değerini alacaktır.

14)Identity Specification: Alanın bir Identity olup olmadığını gösterir.

a)(Is Identity): Alanın Identity alanı olup olmadığını belirtir. Identity alanlar sayılsa olup, tekil ve o tabloda sadece bir tane olabilen ve otomatik artan alanlardır.

b)Identity Increment: artış miktarını belirler.

c)Identity Seed: İlk Satıra verilecek olan otomatik değerdir. Varsayılan “1” olarak gelir.

15) Indexable: İndex oluşturulup oluşturulmadığını geliştiricinin görmesini sağlar.

16) Is Sparse: SQL Server 2008 ile birlikte gelen bu özellik, Null değeri alan alanlar için depolama alanı kullanılmasını engellemektedir.

17) Is Columnset: Sparse Column içinde Null olmayan bir değer girildiğinde Bu değerin XML olarak saklanabilmesini sağlayan özelliktir. -Her tabloda sadece bir adet Cloumnset alan olabilir. -Kısıtlama ya da varsayılan değer almazlar. -Bu alan için XML data tipi kullanılmalıdır.

18) Merge-Published: Sütunun Merge (birleştirme) edilerek replike edildiği durumlarda “Yes” değerini olan ve kullanıcı tarafından müdahale edilemeyen özelliktir.

19) Not for Replication: Genellikler Identity alanlarında orijinal Identity verilerinin tutulması için kullanılan ve Replikasyonda kullanılmaması gereken sütunlarda kullanılır. Eğer Replikasyon kullanılması gerekiyor ve bir sütun Identity özelliğine sahip ise mutlaka bu özelliğin de “Yes” olması gerekmektedir.

20) Replicated: Sadece SQL Server 2005’te mevcut olan özellik tekrar edilmiş sütunları gösterir.

21) RowGuid: Otomatik olarak unique identity değer oluşturmak için kullanılan özelliktir. Sütunun veri tipi uniquidentif olduğu durumlarda gözükür.

22) Size: Sütuna girilecek her kayıt için ne kadar yer ayrılması gerektiğini belirtir.

3)Tüm bu ayarlamaları yaptıktan sonra köşede yer alan kapatma düğmesine ya da disket işaretine basılarak işlem kaydedilir. Karşımıza çıkan ekranda YES butonu seçilir.

4) YES butonuna bastıktan sonra karşımıza alta gördüğümüz gibi bir pencere açılacaktır. Burada tablomuza vermek istediğimiz isimi yazmamız istenir. Yine burada yapacağınız çalışmaya ve ihtiyaca göre tablo ismini yazmanız gerekmektedir.

5) Son olarak OK butonunu onayladıktan sonra gördüğümüz gibi tablo oluşturma işlemimiz tamamlanmıştır.

B)SQL sorgularıyla veri tabanı oluşturmak

1)Öncelikle sunucu üzerinde sağ tuşa tıklayalım. Açılan menüden New Query seçeneğini seçelim ve sorgu ekranını açalım. SQL sorgumuz aşağıdaki şekildeki gibi olacaktır kendi ihtiyacınıza göre ismi ve boyutunu kendiniz belirleyebilirsiniz:

2)Sql sorgusunu aşağıdaki kurallara uyarak yazdıktan sonra üstte yer alan EXECUTE butonuna basarak çalıştırıyoruz. Ve sağ tarafta tablonun oluştuğunu görebiliriz. Sql sorgularıyla yapmamız gerekenler bu kadar.

Evet arkadaşlar böylece tablo oluşturma yazımızı da bitirmiş olduk bir sonraki yazıda görüşmek üzere 😊

Bu konuyla ilgili diğer yazılara bakmak isterseniz;

https://www.gencprogramci.org/author/ci-d-em/

KAYNAKÇA

ÇİĞDEM ÇİFTÇİ 😀

Kıvanç Akgül {Kıvanç Akgül}

Bilgisayar Programcılığı Okumaktayım Sitenin İsminden de Anlaşılacağı Gibi Daha Gencim Öğrenirken Öğretmek İçin 2018 de Bu Siteyi Açtık Ve Yüzlerce Genci Yazılıma Teşvik Ettik Hala da Etmekteyiz Bundan Mutluluk Duyuyoruz ...

“SQL Sorgulama Dili (2) Tablo Oluşturma” üzerine 1 yorum

Yorumlar kapalı.