Kapat
Arşiv 145 0

Yatırımcılar İçin Teknik Analiz [PDF]

YATIRIMCILAR İÇİN TEKNİK ANALİZ: BITCOIN VE ETHEREUM UYGULAMALARI

GİRİŞ

Yatırımcılar finans literatüründe Etkin Piyasa kavramı ilk olarak Kendall tarafından 1953 yılında ortaya atılmış ve sonrasında ise Eugene Fama tarafından geliştirilmiştir. Bu kavram gereğince, finansal piyasada varlıkların geçmiş fiyat hareketlerini kullanarak gelecekteki fiyatını tahmin etmek mümkün değildir. Ancak zayıf etkin ya da yarı etkin formdaki piyasalarda durum farklıdır. Asimetrik bilgi ortamının geçerli olduğu etkin olmayan piyasalarda, bir takım teknikler kullanılarak fiyatların önceden tahmin edilmesi kısmen mümkün olmaktadır. (Degutis & Novickyte, 2014).

Finansal piyasalarda temel ve teknik analiz yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan ve kimi zaman birbirini tamamlayan, kimi zaman da birbirini ikame eden piyasa analizleri olarak nitelendirilmektedir. Ancak hesaplama yöntemleri açısından büyük farklılıklar içeren iki farklı analiz türüdür. Finansal piyasalarda son yıllarda sanal paralar (Cryptocurrency) popüler yatırım araçları olarak dikkat çekmektedir.

Kriptografi kullanarak takas işlemi sırasında işlem güveliğini artırmak ve daha çok para birimi elde
etme amacına yönelik bir dijital varlık olarak tanımlanmaktadır (Victor, 2017).

Sanal paraların avantajları ve dezavantajları konusunda farklı birçok görüş bulunmaktadır. Ancak öne çıkan en önemli özellikleri, herhangi bir merkezi devlet ya da merkez bankası tarafından desteklenmiyor olmalarıdır.

Kapak Resmi
Resim

Diğer bir deyişle, sanal paralar herhangi bir hukuki altyapıya, sınırlandırmaya ya da garantiye sahip
değillerdir. Bu özellikleri ile sanal paralar takip edilmesi sınırlı finansal varlıklar haline dönüşmektedir. Finansal piyasalarda binden fazla türde sanal para işlem görmektedir. Bunlardan en sık kullanılanları BTC ve ETH olarak gösterilebilmektedir.

BTC ile teknik farklılıkları bulunan ETH’nin maksimum bir sınırı bulunmamaktadır. Yöntemlerin ürettikleri Al/Sat kararları ile sanal para yatırımlardan herhangi bir getiri sağlanıp sağlanamayacağı irdelenmektedir. Analiz döneminin farklılaşması sanal para birimlerinin piyasalarda işlem görmeye başlama tarihlerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde konuya ilişkin literatür taramasına yer verilmektedir. Üçüncü bölümde yer alan veri ve metodolojik bilgilerin ardından, dördüncü bölümde bulgular gösterilmektedir. Son bölümde ise sonuçlar Etkin Piyasa Hipotezi (EMH) çerçevesinde irdelenmektedir.

Devamı İçin [ Pdf ] : İndir

Burak Eti {Burak Eti}